Den 13. marts var jeg inviteret til Undervisningsministeriets Informationsmøde, hvor jeg holdt oplæg for ca. 370 gæster. Med et fokus på marginaliseringsprocesser og det, der i forskningen betegnes som overskridende læring, handlede mit oplæg om skolen som mulighedsrum for elever med etnisk minoritetsbaggrund set fra et perspektiv af levet (elev)liv, det vil sige: Hvad er elevernes muligheder og begrænsninger for at deltage i det, der foregår i skolen? Og hvilken betydning får disse muligheder og begrænsninger for de implicerede elever? Og hvilke svar får man mon på disse spørgsmål, hvis man spørger de unge selv? Og endelig: hvad kan vi gøre for at udvide mulighedsbetingelserne for denne gruppe af børn og unge i skolen?