Hvornår oplever du, at de studerende engagerer sig? Hvem er de unge i dag? Hvad kendetegner generelle ungdomskulturelle forandringer? Hvad kendetegner samfundsmæssige tendenser og udfordringer i dag og deres (utilsigtede) konsekvenser for unges (de)motivation og (mis)trivsel? Og endelig: hvorvidt og hvordan skal vi som undervisere konkret gribe det an, fx vha. relationskompetence, ift. at motivere og engagere de gode unge mennesker?

Det var nogle af de spørgsmål der blev adresseret i det foredrag, jeg den 21. marts havde fornøjelsen af at afholde for ca. 40 undervisere på professionsbacheloruddannelser på UCL omkring unges motivation i uddannelse.