Den 14. maj i år udgav jeg sammen med to kollegaer bogen “Kort og godt om unge og stress” på Dansk Psykologisk Forlag. Jeg er blevet inviteret med i den spændende udgivelse til – sammen med de andre – at skrive om, hvad stress er, og hvordan det opleves fra henholdsvis den unges perspektiv, samt fra forældres og fra læreres perspektiver. I bogen kommer vi med bud på, hvordan forældre, lærere og unge selv kan håndtere, reducere og forebygge stress. Med ønske om at bogen må gøre gavn