Blog Image

Nyheds blog - Laila Colding Lagermann

Ny bog om unge og stress

Nyheder Posted on Sun, May 20, 2018 12:34:20

Den 14. maj i år udgav jeg sammen med to kollegaer bogen “Kort og godt om unge og stress” på Dansk Psykologisk Forlag. Jeg er blevet inviteret med i den spændende udgivelse til – sammen med de andre – at skrive om, hvad stress er, og hvordan det opleves fra henholdsvis den unges perspektiv, samt fra forældres og fra læreres perspektiver. I bogen kommer vi med bud på, hvordan forældre, lærere og unge selv kan håndtere, reducere og forebygge stress. Med ønske om at bogen må gøre gavnStressbehandlingskonferencen 2017

Nyheder Posted on Sun, May 20, 2018 12:33:11

På baggrund af den forskningsrapport jeg sammen med en kollega udgav i januar 2017 om unge og stress i gymnasiet, var jeg sidste år inviteret til at holde oplæg på Stressbehandlingskonferencen på Københavns Universitet for ca. 350 psykologer og stressforskere. Oplægget handlede om hvad der stresser unge i og på tværs af skolen og livet udenfor, samt hvordan et meditationsbaseret kursus virker for de allermest stressramte. Rapporten kan du læse via linket nederst på forsidenUniversity College Lillebælt

Nyheder Posted on Sun, May 20, 2018 12:20:54

Hvornår oplever du, at de studerende engagerer sig? Hvem er de unge i dag? Hvad kendetegner generelle ungdomskulturelle forandringer? Hvad kendetegner samfundsmæssige tendenser og udfordringer i dag og deres (utilsigtede) konsekvenser for unges (de)motivation og (mis)trivsel? Og endelig: hvorvidt og hvordan skal vi som undervisere konkret gribe det an, fx vha. relationskompetence, ift. at motivere og engagere de gode unge mennesker?

Det var nogle af de spørgsmål der blev adresseret i det foredrag, jeg den 21. marts havde fornøjelsen af at afholde for ca. 40 undervisere på professionsbacheloruddannelser på UCL omkring unges motivation i uddannelse.UVM

Nyheder Posted on Sun, May 20, 2018 12:15:07

Den 13. marts var jeg inviteret til Undervisningsministeriets Informationsmøde, hvor jeg holdt oplæg for ca. 370 gæster. Med et fokus på marginaliseringsprocesser og det, der i forskningen betegnes som overskridende læring, handlede mit oplæg om skolen som mulighedsrum for elever med etnisk minoritetsbaggrund set fra et perspektiv af levet (elev)liv, det vil sige: Hvad er elevernes muligheder og begrænsninger for at deltage i det, der foregår i skolen? Og hvilken betydning får disse muligheder og begrænsninger for de implicerede elever? Og hvilke svar får man mon på disse spørgsmål, hvis man spørger de unge selv? Og endelig: hvad kan vi gøre for at udvide mulighedsbetingelserne for denne gruppe af børn og unge i skolen?