”Program for læringsledelse” er et samarbejde mellem Aalborg Universitet og tretten deltagende kommuner over 200 skoler (matrikler), knap 80.000 folkeskoleelever og ca. 10.000 fagprofessionelle (lærere, pædagoger, skoleledelse), dvs. ca. ti procent af det samlede antal folkeskoler, fagprofessionelle, forældre og elever i Danmark.

På baggrund af de indsamlede data, pegede en foreløbig læringsrapport på, at der blandt andet er udfordringer med hensyn til at inkludere børn med etnisk minoritetsbaggrund i skolen.

På den baggrund blev jeg i foråret kontaktet og spurgt af Ålborg Universitet, om jeg ville udarbejde en kompetencepakke til de deltagende skoler, hvor lærerene kunne arbejde med og blive klogere på netop dette tema, hvilket jeg takkede ja til.

Det er blevet til en kompetencepakke bestående af en bog for Dafolo i serien ”Det ved vi om…” med titlen ”Det ved vi om: Børn, unge og Etnicitet i skolen” (2016, in prep.), samt et e-læringsforløb for de professionelle på skolerne i de tretten kommuner, omhandlende tre temaer, herunder tre videoer, tre tilhørende tekster (uddrag fra bogen), samt en række refleksions- og arbejdsspørgsmål knyttet til de forskellige temaer.

Pakken har til formål at give indsigt i skolen som mulighedsrum for børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund, med henb

lik på at de professionelle kan arbejde med at udvide mulighedsbetingelserne i skolen for denne gruppe børn og unge med henblik på at inkludere dem i det der foregår i skolen i højere grad end tilfældet ser ud til at være nu.

Nedenstående er én af tre videoer i det e-læringsforløb, som er en del af kompetencepakken:

https://www.youtube.com/watch?v=3nc719iGQIY&feature=youtu.be