Blog Image

Nyheds blog - Laila Colding Lagermann

Ny bog om unge og stress

Nyheder Posted on Sun, May 20, 2018 12:34:20

Den 14. maj i år udgav jeg sammen med to kollegaer bogen “Kort og godt om unge og stress” på Dansk Psykologisk Forlag. Jeg er blevet inviteret med i den spændende udgivelse til – sammen med de andre – at skrive om, hvad stress er, og hvordan det opleves fra henholdsvis den unges perspektiv, samt fra forældres og fra læreres perspektiver. I bogen kommer vi med bud på, hvordan forældre, lærere og unge selv kan håndtere, reducere og forebygge stress. Med ønske om at bogen må gøre gavnStressbehandlingskonferencen 2017

Nyheder Posted on Sun, May 20, 2018 12:33:11

På baggrund af den forskningsrapport jeg sammen med en kollega udgav i januar 2017 om unge og stress i gymnasiet, var jeg sidste år inviteret til at holde oplæg på Stressbehandlingskonferencen på Københavns Universitet for ca. 350 psykologer og stressforskere. Oplægget handlede om hvad der stresser unge i og på tværs af skolen og livet udenfor, samt hvordan et meditationsbaseret kursus virker for de allermest stressramte. Rapporten kan du læse via linket nederst på forsidenUniversity College Lillebælt

Nyheder Posted on Sun, May 20, 2018 12:20:54

Hvornår oplever du, at de studerende engagerer sig? Hvem er de unge i dag? Hvad kendetegner generelle ungdomskulturelle forandringer? Hvad kendetegner samfundsmæssige tendenser og udfordringer i dag og deres (utilsigtede) konsekvenser for unges (de)motivation og (mis)trivsel? Og endelig: hvorvidt og hvordan skal vi som undervisere konkret gribe det an, fx vha. relationskompetence, ift. at motivere og engagere de gode unge mennesker?

Det var nogle af de spørgsmål der blev adresseret i det foredrag, jeg den 21. marts havde fornøjelsen af at afholde for ca. 40 undervisere på professionsbacheloruddannelser på UCL omkring unges motivation i uddannelse.UVM

Nyheder Posted on Sun, May 20, 2018 12:15:07

Den 13. marts var jeg inviteret til Undervisningsministeriets Informationsmøde, hvor jeg holdt oplæg for ca. 370 gæster. Med et fokus på marginaliseringsprocesser og det, der i forskningen betegnes som overskridende læring, handlede mit oplæg om skolen som mulighedsrum for elever med etnisk minoritetsbaggrund set fra et perspektiv af levet (elev)liv, det vil sige: Hvad er elevernes muligheder og begrænsninger for at deltage i det, der foregår i skolen? Og hvilken betydning får disse muligheder og begrænsninger for de implicerede elever? Og hvilke svar får man mon på disse spørgsmål, hvis man spørger de unge selv? Og endelig: hvad kan vi gøre for at udvide mulighedsbetingelserne for denne gruppe af børn og unge i skolen?Ny bog…

Nyheder Posted on Tue, September 05, 2017 08:28:16

I juli udkom denne lille bog om børn, unge og etnicitet i skolen. Bogen er sidste del af den kompetencepakke, jeg har udarbejdet for Ålborg Universitet og “Program for læringsledelse” til ca. 240 skoler, og formidler hvad vi fra forskningen ved om dette felt til lærere, pædagoger, ledere og andre praktikere med interesse i netop dét. Bogen kan bestilles direkte på www.dafolo-online.dkSpørg nu børnene!

Nyheder Posted on Mon, September 04, 2017 12:17:56

Samarbejdsbaseret problemløsning (CPS) er en samtalemetode og en grundlæggende forståelse af, at børn gør det godt, hvis de kan. Den metode har været afprøvet på en skole i Aalborg, og sammen med Tine Basse Fisker har jeg foretaget en kvalitativ evaluering af projektet. Og vi spurgte først og fremmest børnene – og fik guldkorn som belønning. De fortæller blandt meget andet, hvordan reflektionerne og færdighederne fra samtalerne myldrer ud i andre sammenhænge, og smitter af på deres aktiviteter uden for skolen. Netop dét er en pointe, der er hele arbejdet værd. Evalueringsrapporten kan du læse hér:Unge og stress

Nyheder Posted on Mon, September 04, 2017 12:14:06

Flere unge oplever i dag stress og mistrivsel i forbindelse med deres hverdag i og på tværs af gymnasium/fritid, ligesom antallet af unge der dropper ud af uddannelser er steget. I starten af året udgav jeg på den baggrund sammen med min gode kollega, Anne Maj Nielsen, en forskningsrapport om stress i gymnasiet. I rapporten har vi med udgangspunkt i de unges perspektiver undersøgt deres hverdagsliv, hvad der stresser gymnasieelever og hvordan forebyggelse og behandling virker med “Åben og rolig for unge” – et forskningsbaseret meditations-kursus i stresshåndtering og stressreduktion. Læs med her, hvor vi har lavet en sammenfatning af resultater og anbefalinger:”Program for læringsledelse”

Nyheder Posted on Mon, September 04, 2017 11:44:03

”Program for læringsledelse” er et samarbejde mellem Aalborg Universitet og tretten deltagende kommuner over 200 skoler (matrikler), knap 80.000 folkeskoleelever og ca. 10.000 fagprofessionelle (lærere, pædagoger, skoleledelse), dvs. ca. ti procent af det samlede antal folkeskoler, fagprofessionelle, forældre og elever i Danmark.

På baggrund af de indsamlede data, pegede en foreløbig læringsrapport på, at der blandt andet er udfordringer med hensyn til at inkludere børn med etnisk minoritetsbaggrund i skolen.

På den baggrund blev jeg i foråret kontaktet og spurgt af Ålborg Universitet, om jeg ville udarbejde en kompetencepakke til de deltagende skoler, hvor lærerene kunne arbejde med og blive klogere på netop dette tema, hvilket jeg takkede ja til.

Det er blevet til en kompetencepakke bestående af en bog for Dafolo i serien ”Det ved vi om…” med titlen ”Det ved vi om: Børn, unge og Etnicitet i skolen” (2016, in prep.), samt et e-læringsforløb for de professionelle på skolerne i de tretten kommuner, omhandlende tre temaer, herunder tre videoer, tre tilhørende tekster (uddrag fra bogen), samt en række refleksions- og arbejdsspørgsmål knyttet til de forskellige temaer.

Pakken har til formål at give indsigt i skolen som mulighedsrum for børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund, med henb

lik på at de professionelle kan arbejde med at udvide mulighedsbetingelserne i skolen for denne gruppe børn og unge med henblik på at inkludere dem i det der foregår i skolen i højere grad end tilfældet ser ud til at være nu.

Nedenstående er én af tre videoer i det e-læringsforløb, som er en del af kompetencepakken:

https://www.youtube.com/watch?v=3nc719iGQIY&feature=youtu.be